Strefy zagrozenia wybuchem gaz system

ATEX – stanowi ostatnie informacja Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi robić każdy towar, oddany do wykorzystywania w strefach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe nastawione są w normach połączonych z tą radą. I wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą być problemem regulacji wewnętrznych, które działają w przeciwnych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje też nie mogą zaś być niezgodne z poradą, a nie posiadają dobra zwiększać jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak a każdy towar "ATEXowy", jaki stał oznaczony symbolem Ex musiał na wstępie zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A dodatkowo przejść procedurę albo istnieje przydatny z obowiązkowym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w określonych krajach UE stanowiły duże utrudnienia w normalnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W wypadku urządzeń używanych do aktywności w okolicach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która zdobyła w bycie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która była określana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w mieszkaniach pracy, w których potrafimy dotrzeć na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została ustanowiona w mieszkanie obecnie w 2003 roku. Druga dyrektywa została rozporządzona przez Ministerstwo Gospodarki, Sztuce i Polityki Społecznej 29 maja 2003 roku oraz funkcjonowała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. zdobyło w działanie nowe, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących zaufania oraz higieny pracy, powiązanych z opcją spotkania się atmosferą wybuchową w polu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.