Rozwoj przemyslu ochrona srodowiska

Coraz większy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na dobry wynik produkcyjny, siłę i siłę procesów w dziedzinach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im daleko nasilony jest proces produkcyjny, tym więcej powstaje ładunków, które muszą stać zneutralizowane, by nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może wywołać do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej skry także tymże samym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego gatunku problemów angażują się firmy, które kierują w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który użytkowany jest na wzór w sukcesie załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości koncentrują się duże liczby ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest niezbędne już przed podejściem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne trudne rzeczy są mieszkanie w przypadku rur, zaworów, dmuchaw, jakie w ciągu produkcyjnym materiałów sypkich na skutek wibracji lub wybrania mogą zostać odseparowane od siebie i wykonywać zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy i duże pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie mają także nieuziemione pojemniki wykorzystywane w procesach mieszania i miksowania. Praktycznie każdy klub w procesie produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy chodzi o załadunek produktów do elastycznych kontenerów, bądź i o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest obowiązkowe, ponieważ może mówić do wyładowań pomiędzy personelem i urządzeniami i pojemnikami, a w przestrzeni zagrożonej początkiem może spowodować do zapłonu i eksplozji.