Prowadzenie ewidencji drog

Obowiązek prowadzenia ewidencji za pośrednictwem urządzenia elektronicznego w kwestie kasy finansowej w roku dwa tysiące siedemnastym będzie zajmował się wszystkich przedsiębiorców wykonywających działalność ekonomiczną i oferujących nasze czysta i usługi podmiotom bez zarejestrowanej działalności gospodarczej i dla rolników ryczałtowych. Zmiany w kieszeniach fiskalnych dostarczane są stopniowo.

W roku dwutysięcznym piętnastym ustawodawca zniósł przysługujące podmiotom gospodarczym rozwiązanie z obowiązku prowadzania ewidencji elektronicznej podmiotom, wśród których zauważył rażące naruszenia przepisów. Naruszenia te dotyczyły głównie zaniżania faktycznego obrotu tytułem prowadzonej prac tak, by zmieścić się w zakresie dwudziestu tysięcy obrotu, w przypadku jakiego nie następował obowiązek prowadzenia ewidencji szczęść i usług za pomocą kasy posnet oraz wydawania za jej pośrednictwem paragonów. Branżami, które najczęściej dopuszczały się tego rodzaju przewinienia zdaniem Ministerstwa Finansów były warsztaty samochodowe, stacje diagnostyczne pojazdów, lekarze, dentyści, fryzjerzy oraz stołówki zwracane na polach placówek oświatowych i poprzez te instytucje zarządzane. Ustawodawca twierdzi także, iż ewidencjonowanie obrotów od każdych podmiotów gospodarczych świadczących usługi na sytuacja konsumentów bez zarejestrowanej działalności finansowej a dla rolników ryczałtowych będzie dużym ruchem w sensie zwiększenia transparentności i atrakcyjności na zbycie i także zapewnienia spokojniejszego i popularniejszego realizowania swoich praw przed sądem konsumenckim. Zgodnie z wyjątkiem czwartym rozporządzenia o którym mowa, placówki wykonujące usługi na sprawa wymiany opon, badań i przeglądów technicznych i doradcy podatkowi, fryzjerzy i kosmetolodzy zobowiązani zostali do natychmiastowej instalacji kasy fiskalnej wraz z dniem pierwszego stycznia dwutysięcznego siedemnastego roku. W nowych przypadkach przedsiębiorcy nieobjęci przepisami specjalnym mają czas mający równe dwa miesiące od momentu przekroczenia limitu dwudziestu tysięcy złotych na zainstalowanie kasy fiskalnej.