Pomysl na dobry biznes

Zapotrzebowanie na kolejne pieniądze systematycznie wzrasta. Ludzie mają konieczność bycia, dają sobie dowolne sensy i chcenia oraz czekają je zakładać. W wypadku celów materialnych stanowi ostatnie o tyle trudniejsze, że ich produkcja wymaga czasem znacznie wysokich poziomów gotówki. Wszystko jedno albo jest wówczas remont, sprzedaż mieszkania czy te wyjazd na wakacje z rodziną, odpowiedź wciąż będzie taka sama – są to piękne inwestycje.

Oczywiście, część z ludzi żyje zasadą, iż będą w stanie sobie na dodatek pozwolić dopiero wtedy, kiedy zaoszczędzą na ostatnie konieczna ilość gotówki. Jednak spójrzmy zasadzie w oczy: przy pensji 1200 miłych i miesięcznych wydatkach sięgających 1000 złotych bardzo powoli jest zaoszczędzić na wymarzone przez nas towary. Jest i typ ludzi, którzy nie lubią czekać. Muszą dysponować daną rzecz praktycznie tak w terminie, w którym o tym pomyśleli. I dla pań niezdecydowanych, jak i dla ludzi którzy nie są naprawdę w stopniu zaoszczędzić odpowiedniej dawki gotówki, z poradą przychodzą pożyczki i chwilówki.

Wybór pożyczek jest w obecnym bycie rzeczy ogromny. Istnieją zatem nie tylko pożyczki gotówkowe, a również kredyty samochodowe, hipoteczne, również szybkie pożyczki gotówkowe znane powszechnie jako chwilówki. Stanowią one dużo zasadniczych różnic, z jakich wszak nie wszyscy zdają sobie sprawę, a często zdarza się, że działają złych decyzji, jakie w ostateczności przyniosą kredytobiorcą o wiele bardzo problemów niż korzyści. Od czego to zacząć porównanie pożyczki i chwilówki?

Przede wszystkim z tego, że zawsze żyje w społeczeństwie zakorzeniona niechęć do kredytów zaciągniętych w bankach. Chodzą teorie, iż w bankach kredyty są o wiele droższe, że niełatwo jest je przyjąć, na przyjęcie decyzji przez bank należy bardzo długo czekać. Dodatkowo część społeczeństwa odnosi przekonanie, że jeśli banki upadną, swoje pieniądze przepadną, i jeżeli będziemy mieli kłopoty ze spłatą kredytu, to wyjątkową odpowiedzią banku na własne potrzeby będzie przerwanie umowy kredytowej i nasłanie na nas komornika.

Teraz na samym wstępie należy przekreślić każde tego gatunku teorie. Oczywiście, po pierwszym zaznajomieniu się z propozycjami banków i parabanków możemy odnieść wrażenie, że tak, banki oferują o wiele droższe kredyty. Jednak rzeczywistość, czyli prawda „zapisana małym druczkiem” pokazuje, iż sytuacja wytwarza się o wiele inaczej. Przejdźmy zatem do rzeczy, czyli do porównania banków i instytucji parabankowych czyli, innymi słowy, do zestawienia różnic pomiędzy pożyczkami gotówkowymi a chwilówkami.

Uregulowania prawne. Zaczynając z początku początków, należy zwrócić uwagę na ostatnie, jakie regulacje prawne sterują obydwoma rodzajami pożyczek. Banki są więc regulowane przez prawo bankowe i Komisję Nadzoru Finansowego, która między innymi wymaga weryfikacji mężczyzn w BIK, aby upewnić się, albo nie widnieją jako dłużnicy stanowiący kłopot z opłata zobowiązań. Chwilówki zaś są regulowane jedynie umową cywilną dzięki której procedura przyznawania pożyczek jest o wiele szybciej, gdyż nie wymaga przekazania niezliczonej liczbie dokumentacji, chociaż nie chroni nabywcy przed każdymi machinacjami firmy zaś jej ewentualnego upadku. Limity ilości i czasowe. Chwilówki, jak sama nazwa zresztą wskazuje, są pożyczkami udzielanymi na chwilę. Nazywa to, iż będziemy dzięki niej w kształcie uzyskać niską kwotę pożyczki (od 50 złotych do jakiś 5000 złotych) na krótki czas, zazwyczaj miesiąca. Nazywać więc będzie, że po miesiącu będziemy zmuszeni oddać całość pożyczki obarczonej dodatkowymi kosztami i oprocentowaniem, podczas jeżeli w wypadku kredytu bankowego, (który w otwarciu nie oferuje niskich kwot pożyczek) spłata będzie podzielona na wygodne raty sięgające nie tylko kilku miesięcy, ale jednocześnie kilku lat. Dodatkowe koszty. Pobierając pożyczkę świadczoną przez parabanki, potrzeba być zbudowanym na dowolne koszty, których pozycja w powiązaniu z oprocentowaniem i kwotą pożyczki będą daleko przewyższać podjęte przez nas pieniądze. Innymi słowy, po otrzymaniu kredytu w banku będziemy wynosili jego spłatę podzieloną na dogodne, kilkumiesięczne lub kilkuletnie raty. Podczas kiedy w przypadku pożyczki poza bankiem będziemy zmuszeni oddać całość kwoty powiększonej o oprocentowanie w porządku miesiąca. Wszelkie próby przedłużenia terminu spłaty będą obarczone dodatkowymi kosztami, sięgającymi nawet kilku tysięcy złotych.

Różnice pomiędzy bankami i parabankami jest to dużo długa. Oczywiście, nie chcemy zniechęcać użytkowników to podjęcia pożyczki ani w jakiejś, ani w nowej organizacji. A każdy potencjalny kredytobiorca powinien przede każdym zastanowić się, do czego potrzebne mu będą pieniądze także w jakim terminie będzie w mieszkanie oddać należności.