Gaszenie pozaru lasu gra

Pożary można gasić na parę rodzajów, wszystko zależy przecież od pozostałych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego cześć i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie pamięta też czas, który minął od momentu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

ProEngine UltraProEngine Ultra. Melhore a potência do desempenho do motor e a vida útil

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych alkoholi w strefie spalania a na obniżeniu stężenia tlenu do ceny, w jakiej spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, przeprowadza się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w okolicy spalania. Warto także dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze dokonuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w miejscach zamkniętych, cechujących się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej wykorzystuje się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest przydatna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna podawana istnieje ponad do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się te przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy same zabezpieczenie miejsca pożaru z zastosowaniem pary wodnej, będzie ostatnim bardziej korzystne, im większa będzie temperatura zapłonu cieczy. W wypadkach pożarów gazów, para wodna również objawia się pomocna, jednak zdecydowanie w pomieszczeniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej używa się również do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako sposób gaśniczy, nie potrafi istnieć rzucana na łatwych przestrzeniach. Wprawdzie nie tylko. Pary wodnej nie należy przyjmować w wypadkach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie stawia się jeszcze w mieszkaniach, w jakich zapewne ona przynieść poparzenia otrzymujących się w nich pracowników. Korzystając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną stosuje się także z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.